Điều khoản và Điều kiện Sử dụng của Trang Web Sperfume.vn

Khi truy cập vào trang web Sperfume.vn, Quý Khách Hàng đã tự động chấp nhận tuân thủ các quy định dưới đây. Chúng tôi có toàn quyền thực hiện bất kỳ sửa đổi, cập nhật hoặc loại bỏ một phần nào của các điều khoản này mà không cần báo trước. Sự tiếp tục sử dụng trang web sau khi có thay đổi được coi là sự đồng ý của Quý Khách Hàng với các điều khoản mới. Vui lòng thường xuyên kiểm tra để cập nhật thông tin mới nhất.

Hướng dẫn sử dụng Trang Web

Quý Khách Hàng cần đảm bảo rằng mình đã đủ 15 tuổi hoặc có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp khi sử dụng trang web. Quý Khách Hàng cũng cần phải có đủ năng lực pháp lý để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi cung cấp tài khoản trên trang web  https://sperfume.vn/  cho Quý Khách Hàng để sử dụng trong khuôn khổ các điều khoản và điều kiện đã quy định.

Quý Khách Hàng cần đăng ký tài khoản với thông tin cá nhân chính xác và cập nhật khi có thay đổi. Mỗi người dùng phải tự chịu trách nhiệm về mật khẩu và hoạt động trên tài khoản của mình. Nếu phát hiện tài khoản bị truy cập trái phép, Quý Khách Hàng cần thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do vi phạm các quy định này.

Trang web chỉ cung cấp thông tin về sản phẩm, và các nhận xét trên trang web là ý kiến cá nhân của người dùng, không phải của chúng tôi. Chúng tôi có quyền khóa tài khoản nếu phát hiện thông tin giả mạo.

Cấm sử dụng cho mục đích thương mại hoặc đại diện cho bên thứ ba: Việc sử dụng trang web này cho mục đích thương mại hoặc đại diện cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của chúng tôi sẽ bị coi là vi phạm và có thể dẫn đến việc hủy tài khoản mà không cần báo trước.

Quyền pháp lý: Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này sẽ được giải quyết theo luật pháp Việt Nam và bởi Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Chính sách bảo mật: Chúng tôi coi trọng việc bảo vệ thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để đảm bảo an toàn cho thông tin và giao dịch của Quý Khách Hàng. Thông tin thanh toán của Quý Khách Hàng sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn.

Thay đổi và hủy bỏ giao dịch: Quý Khách Hàng có quyền chấm dứt giao dịch nếu thực hiện các biện pháp sau: thông báo hủy giao dịch qua đường dây nóng 0914373535và trả lại hàng hóa đã nhận nhưng chưa sử dụng hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hàng hóa đó.